Kategorie
Pytania użytkowników

Uprawnienia architektoniczne z tytułem inżyniera

Mam tytuł mgr inż. na kierunku inżynieria środowiska.

Chciałabym iść na studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka. Jest to możliwe na Politechnice Wrocławskiej.

Czy jeśli podejmę studia mgr na kierunku architektura i urbanistyka to Dolnośląski IARP dopuści mnie do egzaminu zawodowego?? Słyszałam, że trzeba mieć 5-letnie studia (inż + mgr) na architekturze by w ogóle myśleć o uprawnieniach architektonicznych, ale z drugiej strony zgodnie z Prawem budowlanym aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń należy mieć skończone studia magisterskie na danej specjalności. Jak do tego podejść?

Z góry dziękuję za pomoc


Odpowiedź

Niestety w takim przypadku wymagana jest zgodność kierunków studiów I i II stopnia ( ewentualnie uzupełnienie różnic programowych i weryfikacja).

Wg. IARP :

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest uzyskanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

Kontynuacja przez daną osobę studiów architektonicznych w formie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra będzie uprawniało do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień architektonicznych, z tym zastrzeżeniem, że studia I stopnia ukończyła dana osoba również na kierunku architektury i urbanistyki lub uzupełniła, na etapie studiów II stopnia, różnice wynikające z programu nauczania.

W przypadku uzupełnienia różnic programowych obejmujących I stopień kształcenia, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje również badania  wykształcenia kandydata w zakresie I stopnia kształcenia, poprzez odniesienie programu studiów do standardów kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *