Kategorie
Pytania użytkowników

Specjalność na kierunku studiów a specjalność uprawnień

Czy jeśli ukończyłem studnia II stopnia na kierunku budownictwo w specjalności budownictwo komunikacyjne, a mam udokumentowaną praktykę zawodową w specjalności konstrukcyjnej (praktyka na terenie zamkniętym) mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej? Czy izbą może weryfikować suplement dyplomu w zakresie przedmiotów pokrywających się w siatce nauczania ze specjalnością konstrukcyjną?


Odpowiedź

Na potrzeby procesu kwalifikacyjnego do uzyskania uprawnień budowlanych  nie ma znaczenie specjalność na studiach , a jedynie ukończony kierunek: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

Kierunek budownictwo jest odpowiednim kierunkiem dla zdobycia uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

Pozostaje jeszcze kwestia czy studia I stopnia także zostały ukończone na kierunku budownictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *