Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka zawodowa w samorządzie terytorialnym

Jestem zainteresowana zrobieniem uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Skończyłam studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Pozostaje aspekt praktyki zawodowej. Proszę o informację czy moja 2,5 letnia praca w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji daje mi możliwość zwolnienia z odbywania praktyki na budowie?


Odpowiedź

Niestety w tym wypadku nie mamy dobrych wiadomości. Rozporządzenie dopuszcza co prawda odbywanie praktyki zawodowej w organach państwowych wykonujących zadania zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej bądź nadzoru budowlanego, natomiast miejski wydział inwestycji się w ten zakres nie zalicza zarówno do praktyki projektowej jak i wykonawczej. Tak więc w celu odbycia praktyki zawodowej należy podjąć odpowiednie do zakresu zatrudnienie w firmie budowlanej lub biurze projektowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *