Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka do uprawnień bez ograniczneń

Czy po ukończeniu studiów inżynierskich, jeżeli zacznę praktykę zawodową i przepracuję wymagane 2,5 roku oraz w międzyczasie ukończę studia II stopnia, to będę mógł zdawać egzamin na uprawnienia bez ograniczeń ? Czy, aby móc zdawać egzamin na uprawnienia bez ograniczeń należy odbyć 2,5 praktykę licząc od daty ukończenia studiów II stopnia?


Odpowiedź

Praktyka taka po uzyskaniu tytułu inżyniera zostanie zaliczona na poczet praktyki do uprawnień bez ograniczeń. Istotnym warunkiem jest natomiast kwestia by kierownik praktyki zawodowej posiadał od razu uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

W innym przypadku bowiem praktykę należy powtórzyć do uprawnień bez ograniczeń. Oczywiście wszystkie pozostałe wymagania odnośnie praktyki zawodowej także muszą być spełnione

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *