Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka w zarządzie dróg powiatowych

Czy praca w Zarządzie Dróg Powiatowych może zostać zaliczona na poczet praktyki zawodowej?
Praca polega m. in. na:
Koordynacji robót w pasie drogi ( polegająca raczej na wskazaniu miejsc, gdzie ma zostać coś odłożone, składowane). Decydujemy np. co nadaje się do ponownego użycia, a co nie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników podczas prowadzenia robót (Wprowadzenia zmian w organizacji ruchu). Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu np. odbiór podbudowy i innych warstw konstrukcji. Odbiory końcowe (wskazywane elementów do poprawienia). Ciągła praca z dokumentacją projektową.
Dodatkowo jeśli np. nie ma materiału na daną warstwę konstrukcyjnej w obrębie naszej budowy, to zatwierdzamy warstwę inną zastępczą w porozumieniu z np. projektantem i kierownikiem budowy jako nieistotne zmiany.

Czy takie obowiązki mogą zostać zaliczone do praktyki w samorządzie terytorialnym? Oczywiście wszystko podpisane przed odpowiednich kierowników budowy z firm wykonawczych.


Odpowiedź

Zgodnie z par.3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie możliwe jest odbywanie praktyki zawodowej w organach wykonujących zadania związane z zarządem grogami publicznymi. Zadania w ramach praktyki powinny obejmować wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmować konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Część z opisanych przez Pana zadań te wymagania spełnia.

Należy pamiętać, iż taka praktyka ulega zgodnie z rozporządzeniem dwukrotnemu wydłużeniu.

Taką praktykę potwierdza inny pracownik zarządu dróg z odpowiednimi uprawnieniami będący czynnym członkiem izby. W przypadku braku takiej osoby u zarządcy drogi, praktykę może potwierdzić również kierownik budowy lub robót, który pełni funkcję techniczną na danej budowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *