Kategorie
Pytania użytkowników

Praktyka jako kierownik robót

Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka i chcę uzyskać uprawnienia do projektowania w stopniu nieograniczonym, aktualnie (od 5 lat) pracuję w firmie budowlanej zajmującej się pracami wykończeniowymi, od pół roku jako Kierownik robót (umowa o pracę na pełnym etacie), w związku z tym mam pytanie czy stanowisko wpisane w umowę bądź profil działalności firmy jest brany pod uwagę przez komisję weryfikującą przebieg praktyk? Prace projektowe jakie wykonuję ograniczają się głównie do sporządzania projektów warsztatowych następnie akceptowanych przez Projektanta.
Zaznaczam że opiekunem praktyk byłby Projektant z uprawnianiami bez ograniczeń wpisany w dziennik budowy.

Czy mogę w tej formie rozpocząć odbywanie praktyk czy konieczna będzie zmiana umowy o pracę?


Odpowiedź

Formalnie nie można zajmować stanowiska kierownik robót i wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie bez posiadania uprawnień budowlanych i członkostwa w izbie. Niektóre komisje kwalifikacyjne zwracają na to uwagę.

W przypadku praktyki wykonawczej na budowie zalecanymi stanowiskami są inżynier lub majster budowy.

Dodatkowo praktykę na budowie powinna nadzorować osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze oraz sprawować na niej funkcję techniczną z wykonastwem związaną ( kierownik budowy, kierownik robót ). Chyba, że chodzi o projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie – w takim przypadku nadzorowanie przez niego praktyki do uprawnień architektonicznych w IARP jest dopuszczalne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *