Kategorie
Pytania użytkowników

Poświadczenia notarialne dokumentów kwalifikacyjnych

Czy należy załączać do dokumentów wymaganych do uprawnień budowlanych Izbę oraz zaświadczenie potwierdzone notarialnie opiekuna praktyki. Przecież jak załączamy aktualne ksero zaświadczenia to wiadomo że przynależy on do Izby w danym okresie czasu ile jest ważne zaświadczenie. W kserokopii przynależności do Izby jest również numer uprawnień więc można go zweryfikować w Izbie.


Odpowiedź

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych odbywa się zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA).

Wg KPA dokumenty powinny być składane w formie oryginału.

Jednocześnie zgodnie z art. 76a KPA  dopuszcza możliwość przedłożenia kopii dokumentu poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Powyższa zasada dotyczy także dokumentów osoby kierującej praktyką – decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do Izby.

 

W praktyce nie jesteśmy skazani tylko na notariuszy i pełnomocników gdyż:

  • Niektóre Izby (np. Śląska) wydają poświadczone kopie dokumentów opiekuna praktyki, na wniosek kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Oczywiście opiekun musi być członkiem tej właściwej Izby i w niej zdobyć swoje uprawnienia.
  • Na pisemny wniosek kandydata, Izba Inżynierów, w której ubiega się on o uprawnienia może wystąpić do odpowiednich organów ( innej Izby) , o wydanie uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych opiekuna / zaświadczeń o przynależności do Izby (art. 76a par. 1 KPA) – niestety może to wpłynąć na wydłużenie postępowania kwalifikacyjnego.
  • W większości Izb obowiązuje zasada, iż nie są wymagane poświadczenia czy odpisy gdy opiekun praktyki należy do tej samej Izby ( oraz zdobył w niej swoje uprawnienia) , w której kandydat ubiega się o uprawnienia. W takim wypadku wystarczą zwyczajne ksera dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *