Kategorie
Pytania użytkowników

Podpisy na rysunkach podczas praktyki projektowej

Chciałem dowiedzieć się, czy podczas odbywania praktyki zawodowej w biurze projektowym na stanowisku asystent projektanta muszę podpisywać się na projektach przeze mnie wykonanych, aby przedstawić je przy wniosku o uprawnienia budowlane? Czy wystarczy podpis projektanta na oświadczeniu, że ja go opracowywałem? W rozporządzeniu jest mowa o tym, że trzeba pokazać swoje projekty, ale czy mogę je pokazać jak nie ma tam mojego podpisu?


Odpowiedź

Niektóre komisje kwalifikacyjne mogą w ten sposób dokonywać dodatkowej weryfikacji, iż kandydat faktycznie wykonywał dane opracowania podczas swojej praktyki zawodowej. Generalnie podpisy praktykanta na rysunkach znacznie ułatwiają sprawę komisji podczas weryfikacji.

Warto pamiętać, iż razem z dokumentami w procesie kwalifikacji izby wymagają przedstawienia minimum 2 opracowań projektowych przez siebie wykonanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.