Regulamin świadczenia pomocy technicznej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług POMOCY TECHNICZNEJ dla oprogramowania produkowanego przez firmę BUDOSYSTEM, os. Nad Sołą 1/19 , 32-650 Kęty, zwaną dalej PRODUCENTEM.
 2. POMOC TECHNICZNA świadczona jest przez PRODUCENTA na rzeczy UŻYTKOWNIKA oprogramowania. UŻYTKOWNIKIEM jest osoba fizyczna, firma lub instytucja, która zainstalowała i używa oprogramowanie na swoich komputerach lub firma, która nie używa bezpośrednio oprogramowania PRODUCENTA, ale jest upoważniona przez PRODUCENTA do jego odsprzedaży podmiotom trzecim.
 3. POMOC TECHNICZNA dotyczy tylko oprogramowania komercyjnego, tzn. płatnego oraz wersji testowych tego oprogramowania. POMOC TECHNICZNA nie dotyczy oprogramowania darmowego udostępnianego przez PRODUCENTA na zasadach licencji darmowej, tzw. Freeware.
 4. PRODUCENT dostarcza usługę POMOCY TECHNICZNEJ w formie:
  • E-MAIL SUPPORT

E-MAIL SUPPORT

 1. E-MAIL SUPPORT polega na komunikowaniu się UŻYTKOWNIKA programu z PRODUCENTEM przy pomocy poczty elektronicznej e-mail celem zadania pytania dotyczącego funkcjonalności programu PRODUCENTA lub rozwiązania problemów występujących w trakcie użytkowania programu PRODUCENTA przez UŻYTKOWNIKA.
 2. PRODUCENT zobowiązuje się odpowiedzieć na problemy zgłaszane w formie E-MAIL SUPPORT w jak najkrótszym czasie.

BEZPŁATNA POMOC TECHNICZNA

 1. UŻYTKOWNIK korzystający z testowej wersji oprogramowania objęty jest darmową POMOCĄ TECHNICZNĄ w formie E-MAIL SUPPORT
 2. W okresie 2 miesięcy od momentu zakupu licencji na oprogramowanie lub zakupu płatnej aktualizacji na oprogramowanie UŻYTKOWNIKOWI przysługuje bezpłatna POMOC TECHNICZNA.
 3. Bezpłatna POMOC TECHNICZNA dotyczy tylko tego programu, który został przez UŻYTKOWNIKA zakupiony lub jest testowany. Bezpłatna POMOC TECHNICZNA otrzymana dla jednego programu nie upoważnia UŻYTKOWNIKA do otrzymania bezpłatnej POMOCY TECHNICZNEJ dla innego programu PRODUCENTA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PRODUCENT zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji.

Data: 04.05.2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *