Kategorie
Pytania użytkowników

Kierunek studiów geologia

Znajduję różne zapisy/opinie dotyczące możliwości uzyskania uprawnień budowlanych i prosiłabym o pomoc w moim przypadku:
Jestem mgr inż. Górnictwa i Geologi, spec. Geomechanika Górnicza i Budownictwo Podziemne, czy po rekrutacji i skończeniu tylko studiów II stopnia z Budownictwa mam możliwość zdobycia uprawnień budowlanych?


Odpowiedź

Niestety odpowiedź w tym przypadku nie jest jednoznaczna i może zależeć od konkretnej izby i jej interpretacji , tak więc najlepiej tam zadać to pytanie i uzyskać odpowiedź na piśmie.
W planowanych zmianach w przepisach dot. uprawnień pojawił się zapis o wymaganiu zgodności nazw kierunków studiów I i II stopnia, przepisy są na razie w fazie projektu i prace idą dość mozolnie, ale trzeba mieć tą świadomość podejmując kilkuletnie studia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *