Odpowiedz na: Praktyka w PKP PLK

Uprawnienia budowlane Forum Praktyka zawodowa Praktyka w PKP PLK Odpowiedz na: Praktyka w PKP PLK

#5435
uprawnienia
Opiekun forum

Praktyka zawodowa zaliczania jest po ukończeniu co najmniej 3 roku studiów na odpowiednim kierunku.
Dodatkowo w przypadku ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń, także takie uprawnienia powinien posiadać kierownik praktyki zawodowej. Tak więc jeżeli jest taka możliwość polecałbym od początku odbywać praktykę pod nadzorem takiem osoby.

W przypadku kierowników z uprawnieniami ograniczonymi ( szczególnie tych starszej daty ) mogą także pojawić się problemy z akceptacją ich uprawnień w PIIB ze względu na brak zgodności z tymi obecnie obowiązującymi.