Kategorie
Pytania użytkowników

Dwie praktyki do dwóch różnych specjalności

Czy w przypadku pracy łączącej zakres budownictwa i instalacji sanitarnych (np. modernizacja oczyszczalni ścieków) można wpisać obie praktyki w tym czasie? Prowadzi się oddzielne zbiorcze zestawienia praktyki dla tych dwóch zakresów?


Odpowiedź

Teoretycznie można takie praktyki prowadzić równolegle, pod warunkiem odpowiedniego zakresu oraz opieki kierowników praktyk z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Natomiast nie wpływa to w żaden sposób na przyspieszenie praktyki zawodowej tzn. przykładowo łączny okres dla takiej praktyki wykonawczej b.o. dla 2 specjalności to 2 x 1,5 roku.

Tak więc w powyższym przypadku wydaje się to nie przynieść żadnych dodatkowych korzyści dla praktykanta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *