Kategorie
Budowa

Organy administracji architektoniczno-budowlanej

Organy administracji architektoniczno-budowlanej zostały powołane w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego na terenie Polski. Ich zadania i kompetencje określono w ustawie Prawo budowlane. Organy administracji architektoniczno-budowlanej w Polsce Starosta Starosta jest…

Kategorie
Budowa

Inwestor

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna,posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na rzecz której realizowana jest dana inwestycja budowlana. Odpowiada za dochowanie szeregu formalności administracyjnych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz…