Kategorie
Pytania użytkowników

Bezpłatna praktyka

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą będzie zaliczona praktyka wykonawcza w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie podpisanej umowy o bezpłatną praktykę zawodową wykonawczą z kierownikiem budowy jako Kierownikiem Praktyki (na okres przykładowo 15 miesięcy na czas prowadzenia prac budowlanych).Czy taka umowa może być podpisana jedynie z kierownikiem budowy czy musi być zawarta z firmą, która kierownika budowy zatrudnia (Kierownik zatrudniony w firmie wykonawczej na etat).


Odpowiedź

Zaliczana jest każda forma umowy cywilno prawnej w tym również umowa o bezpłatną praktykę.

Prawdopodobnie zawieranie umów o pracę, praktyki itp z prywatną osobą jest  niedozwolone.

 

ps. Jeśli prowadzi Pan działalność gospodarczą wykonując obowiązki związane z praktyką na danej budowie to jest także wystarczające i nie potrzeba nic więcej kombinować ze stażami praktykami itp.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *