Kategorie
Aktualności

23 Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane już za nami – Wiosna 2014

egzaminSzesnastego maja 2014 roku wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce rozpoczęła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Okręgowe komisje kwalifikacyjne zakwalifikowały do niej około 3000 kandydatów w kraju.

Liczba kandydatów, chętnych do zdobycia uprawnień budowlanych w XXIII wiosennej sesji egzaminacyjnej, jest porównywalna z poprzednimi sesjami, np. w XXI sesji egzaminacyjnej zakwalifikowano 2550 nowych wniosków (95,5%), natomiast w XXII sesji – 2257 (97%). Dane potwierdzają wniosek, że ambicje rozwijania kariery zawodowej w branży budowlanej nie maleją.

Do 16-stu izb okręgowych wniesiono łącznie ponad 2685 nowych wniosków o nadanie uprawnień. Zdecydowana większość kandydatów ubiega się o pierwsze uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, mniej osób natomiast chce rozszerzyć posiadane uprawnienia o nowy zakres bądź o specjalność pokrewną.

W skali kraju do 23 sesji egzaminacyjnej pozytywnie zakwalifikowano ponad 2600 osób, co stanowi 97% wszystkich wnioskujących o nadanie uprawnień. Najczęstszą przyczyną niedopuszczenia do egzaminu jest niezaliczenie praktyki zawodowej z powodów merytorycznych, natomiast przeszkody formalne w mniejszym stopniu eliminują kandydatów na tym etapie postępowania.

Należy dodać, że również w tej sesji ponad 300 osób zdających egzaminy stanowią kandydaci, którzy przeszli pozytywną kwalifikację w sesjach poprzednich, ale względy losowe wymusiły odroczenie terminu lub niepomyślny wynik egzaminu zmusił je do ponownego poddania się weryfikacji swoich umiejętności i kompetencji.

Łącznie w  wiosennej sesji 2014 r. okręgowe komisje kwalifikacyjne przygotowane są do przeprowadzenia egzaminów na uprawnienia budowlane dla blisko 3000 osób.
[tlt_header important=”3″]Najbardziej oblegane izby to:[/tlt_header]

[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item ]Małopolska OIIB i Mazowiecka OIIB – około 400 kandydatów każda,[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]Śląska OIIB – ponad 330 kandydatów,[/tlt_list_item]
[tlt_list_item ]Dolnośląska OIIB i Lubelska OIIB – około 200 kandydatów.[/tlt_list_item]
[/tlt_list]

Najmniejszą liczbę kandydatów odnotowano w Opolskiej OIIB.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w 9 specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, drogowej, mostowej, kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu uprawnień.

Od 17 maja br. rozpoczęły się egzaminy ustne dla osób, które zdały pisemną część egzaminu.

źródło: PIIB

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *