Skip to main content

Egzamin na uprawnienia budowlane

Kolejna sesja egzaminu na uprawnienia budowlane już za pasem. Poniżej informacje na temat przebiegu samego egzaminu . Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych, przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności i każdej specjalizacji. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień. Egzamin pisemny […]

Czytaj więcej