Kategorie
Egzamin Statystyki

Wyniki egzaminu JESIEŃ 2016 oraz statystyki dotyczące uprawnień

Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2016 w PIIB uprawnienia budowlane uzyskało 2694 osoby. Do egzaminu ustnego dopuszczonych zostało natomiast 3547 kandydatów ( z czego 758 osób w trybie poprawkowym).

Zdawalność

Średnia zdawalność podczas egzaminu pisemnego ( testowego) kształtowała się na poziomie 86,5%, czyli nieco poniżej dotychczasowych wyników zbliżonych do 90%.

W przypadku egzaminu ustnego zdawalność wynosiła 75,9%. Tutaj od kilku lat obserwowany jest jej systematyczny spadek. Jeszcze kilka lat temu kształtowała się ona średnio na poziomie 85%. Wg. PIIB niższa zdawalność spowodowana jest większą dostępnością do zawodu z powodu deregulacji.

Najwięcej nowych uprawnień przyznano w izbach:

 • Mazowieckiej – 423
 • Śląskiej – 294
 • Małopolskiej – 278

 

Statystyki członków PIIB

Na koniec 2016 roku Polska Izba Inżynierów budownictwa liczyła 115 581 członków.

Podział ze względu na płeć:

 • mężczyźni – 88%
 • kobiety – 12%

Liczebność w poszczególnych izbach:

 • największa – w izbach Mazowieckiej ( 17 153 członków ), Śląskiej ( 12 689 członków ) i Małopolskiej ( 11 216 członków)
 • najmniejsza – w izbach Opolskiej ( 2620 członków ) oraz Lubuskiej ( 2706 członków )

Podział ze względu na branże uprawnień:

 • budownictwo ogólne – 53 %  ogólnej liczby członków
 • instalacje sanitarne – 19%
 • instalacje elektryczne – prawie 15%
 • budownictwo drogowe – ponad 7%
 • budownictwo mostowe – prawie 2%
 • budownictwo kolejowe – 1,5%
 • budownictwo wodno-melioracyjne – 1,5%
 • budownictwo telekomunikacyjne – 0,8%
 • budownictwo hydrotechniczne – 0,06%
 • budownictwo wyburzeniowe – 0,02%

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *