Kategorie
Aktualności

Uprawnienia budowlane po angielsku

Uprawnienia budowlane po angielsku – tłumaczenie na angielski podstawowych pojęć i zwrotów związanych z uprawnieniami budowlanymi, specjalnościami i zakresami uprawnień, których tłumacz Google jeszcze nie potrafi.

Uprawnienia budowlane tłumaczenia

Tłumaczenie podstawowych pojęć i zwrotów na język angielski. Uprawnienia budowlane, zakres uprawnień oraz przeznaczenie.

 • uprawnienia budowlanebuilding licence
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeńunlimited building licence
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresielimited building licence
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (uprawnienia wykonawcze ) – building licence for managing of construction
 • uprawnienia budowlane do projektowania ( uprawnienia projektowe ) – building licence to design
 • uprawnienia budowlane łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanyymi – complex building licence to design and for managing of construction
 • zakres uprawnień budowlanych – the scope of building licence

Tłumaczenia specjalności uprawnień budowlanych

Tłumaczenie na angielski specjalności polskich uprawnień budowlanych.

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – building licence in structure and construction speciality
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej – building licence in speciality of architecture
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej – building licence in engineering speciality of roads
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej – building licence in engineering speciality of bridges
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – building licence in railway engineering speciality and railway construction specialization
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – building licence in railway engineering speciality and railway traffic control specialization
 • uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychbuilding licence in speciality of piping systems and devices for heating, ventilation, gas, water-supply and sewage
 • uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychbuilding licence in speciality of grid and devices for electric and power
 • uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnychbuilding licence in the network, installation and telecommunication equipment
 • uprawnienia budowlane hydrotechniczne – building licence in hydraulic engineering specialization

Wyjaśnienie:

Używanie języku angielskim brytyjskim niżej wymienione zwroty są inaczej zapisywane w języku angielskim amerykańskim:

 • licence (odmiana brytyjska) – license ( odmiana amerykańska )
 • speciality(odmiana brytyjska) – specialty ( odmiana amerykańska )

Ich użycie w zdaniach związanyc z uprawnieniami budowlanymi będzie zależne w jakim regionie świata będą używane, ewentualnie dla jakich osób tekst będzie pisany.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *