Kategorie
Pytania użytkowników

Rozszerzenie uprawnień wykonawczych o projektowe

Mam zatwierdzoną praktykę na budowie do uprawnień wykonawczych bez ograniczeń (1,5 roku).
Egzamin pisemny zdany, z ustnym gorzej 🙂
Obecnie pracuję w biurze projektowym i zbieram doświadczenie potrzebne do uprawnień projektowych bez ograniczeń.
Mam następujące pytania:
Czy jeśli zdam teraz egzamin na uprawnienia wykonawcze to do uprawnień projektowych, poza praktyką 1 rok w biurze, potrzebuję kolejny 1 rok doświadczenia na budowie?
Czy jeśli nie zdam egzaminu na uprawnienia wykonawcze (lub do niego nie podejdę) to mogę złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej zbiorcze zestawienie praktyk z biura na uprawnienia projektowe i zostanie to połączone z dokumentami złożonymi na uprawnienia wykonawcze, czyli będę mogła zdawać egzamin na uprawnienia projektowo-wykonawcze?


Odpowiedź

W przypadku posiadania już uprawnień wykonawczych w danej specjalności, oraz chęci ubiegania się o uprawnienia projektowe w tej samej specjalności, nie ma potrzeby ponownego odbywania praktyki wykonawczej na budowie.

Co do ubiegania się od razu o uprawnienia łączne po niezdanym egzaminie w następnej sesji także jest to jak najbardziej możliwe. Jedyną kwestią wątpliwą może być jak to się „technicznie” odbędzie. Bardziej prawdopodobne jest uzyskanie od komisji złożonych dokumentów praktyki dla uprawnień wykonawczych , a następnie złożenie już kompletu dokumentów dla uprawnień łączonych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *