Skip to main content

Proponowana lista zmian z dnia 15.01.2015 do Ustawy Prawo Budowlane

Dnia 15.01.2015 Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy Prawo Budowlane. Projekt zmian trafił pod obrady senatu. Zmiany dotyczą przede wszystkim zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i likwidację obowiązku zgłoszenia niektórych obiektów budowlanych, które dotychczas takiego zgłoszenia wymagały. LISTA PROPONOWANYCH ZMIAN DO USTAWY USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o […]

Czytaj więcej

Petycja do Sejmu w sprawie zmiany zakresu uprawnień projektowych

Portal UprawnieniaBudowlane.pl włącza się do akcji zbierania podpisów pod petycją do Sejmu RP w sprawie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, ich zakresu i podziału kompetencji między inżynierów i architektów oraz rodzajów specjalizacji uprawnień projektowych. Akcja jest popierana Instytut Techniki Budowlanej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Przyłącz się i razem z innymi zmieniaj oblicze […]

Czytaj więcej

Uprawnienia wyburzeniowe – warunki uzyskania

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie właściwego wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności techniczno-budowlanej, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest : 1) do projektowania bez ograniczeń i […]

Czytaj więcej

Torowiska tramwajowe a uprawnienia budowlane

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kręgu osób upoważnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odniesieniu do torowisk tramwajowych należy pochylić się nad przedmiotowym zagadnieniem i szukać wyjaśnienia w obowiązujących przepisach. Problem pojawia się przy odpowiedzi na pytanie, czy torowiska tramwajowe może projektować i nadzorować osoba posiadająca uprawnienia w specjalności kolejowej czy drogowej. Szukając odpowiedzi na pytanie, należy zaznaczyć, że […]

Czytaj więcej