Kategorie
Pytania użytkowników

Oddelegowanie na praktykę

Pracuję w firmie na pełnym etacie, umowa o pracę. Firma jest inwestorem wielu inwestycji. Chciałbym odbyć praktykę zawodową, jako inżynier budowy, u jednego z wykonawców. Umowa na wykonanie zadania przewidziana jest na 2 lata. Oczywiście nie zamierzam się zwalniać z obecnej firmy w celu zatrudnienia u owego wykonawcy. Wykonawca ma swojego kierownika budowy, który będzie moim opiekunem.

Jak formalnie powinno się to odbyć. Co muszę wpisać w zestawieniu zbiorczym, w oknie “Forma odbywania praktyki”? Ma to się odbyć w formie jakiegoś oddelegowania? Jeśli tak, to czy trzeba jakoś to udokumentować przed komisją egzaminacyjną? Czy wystarczy że wpisane zostanie tam oddelegowanie do danej firmy.


Odpowiedź

Zwykle załatwia się to poprzez umowę bezpłatnej praktyki / stażu bezpośrednio u wykonawcy robót. I tak też się wpisuje do zestawienia praktyki.

Oddelegowanie raczej nie ma formy umowy cywilno-prawnej a dodatkowo jest mało wiarygodne.

Czasem komisje wymagają potwierdzenia w jakiej formie odbywa się praktykę i wtedy należy właśnie taką umowę o praktykę czy staż przedstawić.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *