Kategorie
Pytania użytkowników

Kwalifikacja wykształcenia – czy tylko II stopień studiów

Jestem studentem budownictwa na 2 roku ( I stopień) oraz logistyki na 3 roku (I stopień).
Z tego co się dowiedziałem, gdy obronię licencjata z logistyki, mogę iść na Inżynierię Środowiska II stopnia.
Chciałbym dowiedzieć się czy studia I stopnia mają jakiekolwiek znaczenie przy ubieganiu się o uzyskanie uprawnień? Chodzi mi o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń.

Zastanawiam się czy jeżeli w wymogach jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, to wcześniejsze I stopnia mają jakieś znaczenie?


Odpowiedź

Wg. rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z września 2014 dla uzyskania uprawnień w specjalności instalacje sanitarne bez ograniczeń projekt+wykon wymagane jest m.in.:

ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

  • energetyka
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria naftowa
  • inżynieria gazownicza
  • wiertnictwo nafty i gazu

Studia pierwszego stopnia nie mają znaczenia ( o ile oczywiście umożliwią kwalifikację na dane studia II stopnia).

W przeszłości zdarzały się natomiast przypadki kwestionowania przez PIIB takiego wykształcenia ( inny kierunek I stopnia a inny 2 ) natomiast w naszej ocenie aktualna treść rozporządzenia jest jednoznaczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *