Odpowiedz na: Zakres egzaminu pisemnego przy posiadanych uprawnieniach

Uprawnienia budowlane Forum Egzamin Zakres egzaminu pisemnego przy posiadanych uprawnieniach Odpowiedz na: Zakres egzaminu pisemnego przy posiadanych uprawnieniach

#5580
uprawnienia
Opiekun forum

Niestety nie jest to z góry nigdzie określone w przepisach. Ustawa prawo budowlane art 12 ust. 4d mówi jedynie o możliwości ograniczenia do zakresu, do tego nie występującego na wcześniejszym egzaminie.

Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych winnej specjalności lub winnym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się ojuż posiadane uprawnienia budowlane.

W praktyce kandydat otrzymuje informacje o zakresie przepisów na egzaminie w piśmie informującym o dopuszczeniu do egzaminu, które izba przesyła najpóźniej 1 miesiąc przez jego terminem. Zwykle jednak nie jest to informacja szczegółowa.

Ze względu na powyższe, można uznać, iż to zwolnienie jest jedynie pozorne i najrozsądniej uczyć się całego zakresu nowych uprawnień.