Reply To: Podwójne uprawnienia

Strona główna Forums Kwalifikacja Podwójne uprawnienia Reply To: Podwójne uprawnienia

#5529

Standardowa procedura kwalifikowania przewiduje jedynie możliwość jednoczesnego zdawania uprawnień wykonawczych i projektowych w zakresie bez ograniczeń lub ograniczonym.

W przypadku chęci ubiegania się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń oraz uprawnienia projektowe ograniczone teoretycznie jest możliwe złożenie dwóch oddzielnych wniosków, które rozpatrywane byłyby indywidualnie. Natomiast ograniczeniem wydaje się być tutaj egzamin pisemny, który we wszystkich specjalnościach odbywa się tego samego dnia i o tej samej godzinie.