Reply To: Kierownik Budowy czy Robót

Strona główna Forums Praktyka zawodowa Kierownik Budowy czy Robót Reply To: Kierownik Budowy czy Robót

#5434

Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem uprawnień budowlanych o jakie ubiega się kandydat.
Tak więc w przypadku uprawnień drogowych odpowiednią będzie osoba sprawująca na budowie samodzielną funkcję techniczną w zakresie budowy dróg.