Odpowiedz na: Wrażenia i opinie po egzaminie pisemnym

Uprawnienia budowlane Forum Egzamin Wrażenia i opinie po egzaminie pisemnym Odpowiedz na: Wrażenia i opinie po egzaminie pisemnym

#5357
Olga
Gość

Zdawałam instalacje sanitarne wykonawcze ograniczone. Test był dużo trudniejszy niż część ustna, a na pewno wymagał znacznie więcej przygotowania. Pozytywnie mnie zaskoczyło, że nie było bardzo szczegółowych pytań na teście, typu odległości studni od osi rowu, szczegółowe położenie czerpni i wywiewek czy położenie gazociągu w lesie, także to na pewno na plus. Polecalabym dobrze się przygotować z prawa budowlanego, bhp i kpa (kodeks nie jest tak obszerny, a zawsze kilka pewnych punktów wpadnie), było też kilka pytań z konserwacji zabytków; na pewno pytania bardziej wymagały rozumienia przepisów, niż kucia na pamięć wymiarów. Ustny w mojej specjalności był bardzo prosty, przy czym tu się przydaje znajomość przepisów na zasadzie wiedzy gdzie co znaleźć – korzystałam praktycznie tylko z WT jakim powinny odpowiadać budynki, prawa budowlanego i bhp, także moje pytania nie wymagały znajomości bardziej szczegółowych rozporządzeń.
Pytania na ustnym mialam:
1. Wymień obowiązki nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej.
2. Przejścia i dojścia do urządzeń technicznych.
3. W jakich pomieszczeniach nie można stosować wentylacji wyciągowej.
4. Najważniejsze czynności dot. zagospodarowania budowy przed rozpoczęciem prac.
5. Jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana balustrada ochronna.
6. Pytanie praktyczne: odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej – chodziło tylko o formalności przy odbiorze końcowym, czyli tylko że trzeba mieć projekt powykonawaczy, operat geodezyjny, pozytywne próby szczelności z odbiorów częściowych, że sporządza się końcowy protokół odbioru, wpis do dziennika budowy i przekazuje się sieć. Wszyscy mówili najpierw o odbiorze odcinka sieci, że przed zasypaniem, próba, inspekcja telewizyjna itp, ale nie o to komisji chodziło 😉