Odpowiedz na: Praktyka zawodowa do uprawnień elektrycznych

Uprawnienia budowlane Fora Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa do uprawnień elektrycznych Odpowiedz na: Praktyka zawodowa do uprawnień elektrycznych

#10895
uprawnienia
Opiekun forum

Wykształcenie średnie na kierunku technik elektroenergetyk nie pokrywa się z listą wymagań PIIB dla uprawnień w specjalności elektrycznej

wymagania:
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

technik elektryk
technik elektroenergetyk transportu szynowego
technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
elektryk

Być może lista przedmiotów będzie odpowiednia dla kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego ale to jednoznacznie może stwierdzić jedynie komisja kwalifikacyjna.

Aby udokumentować praktykę przed 2014 rokiem potrzebna była książka praktyki zawodowej, jeżeli taka została pobrana i zarejestrowana to stanowi to podstawę do potwierdzenia praktyki.

Po 2014 roku potrzebne jedynie oświadczenie, które podpisuje kierownik praktyki.

Ale podstawą w tym przypadku będzie na początku weryfikacja wykształcenia, gdyż na chwilę obecną ono budzi największe wątpliwości.