Odpowiedz na: Praktyka budowlana w świetle zmian Prawa Budowlanego z września 2020r.

Uprawnienia budowlane Fora Praktyka zawodowa Praktyka budowlana w świetle zmian Prawa Budowlanego z września 2020r. Odpowiedz na: Praktyka budowlana w świetle zmian Prawa Budowlanego z września 2020r.

#10842
uprawnienia
Opiekun forum

Ważne! Specjalizacja to nie to samo co specjalność uprawnień budowlanych.

Specjalizacja techniczno-budowlana wspomniana w pytaniu nie jest tożsama z uprawnieniami budowlanymi. Jest to w prostych słowach „wyższy poziom uprawnień budowlanych”. Może ją uzyskać osoba, która już posiada uprawnienia w danej specjalności i legitymuje się odpowiednią praktyką w zawodzie od czasu ich uzyskania.

Dla uzyskania uprawnień budowlanych w danej specjalności wymagania pozostają niezmienione. Tak więc w przypadku osoby, która dopiero ubiega się o uprawnienia budowlane ten zapis nie ma żadnego znaczenia.