Miesięczne Archiwum: Sierpień 2010

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

§ 1 Aktami regulującymi udzielanie uprawnień budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa są:1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003...

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane