Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

BUDOSYSTEM Michał Siwiecki (zwany dalej BUDOSYSTEM), wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) przykłada wielką wagę do respektowania praw użtykowników aplikacji mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

BUDOSYSTEM bez zgody Użytkownika nie zbiera danych osobowych, a jedynie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.

Dane zbierane automatycznie:
Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są:
* nazwa konta użytkownika w serwisie Google
* dane demograficzne Użytkownika. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Dane zbierane, w celu kontaktu z BUDOSYSTEM:
W przypadku gdy Użtkownik kontaktuje się z BUDOSYSTEM za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

Wykorzystywanie danych:
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Informacje dotyczące nazwy konta użytkownika w serwisie Google, wykorzystywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz określenie jego uprawnień.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a BUDOSYSTEM będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Sposoby zbierania danych:
BUDOSYSTEM zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.

Dodatkowe informacje:
Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play. BUDOSYSTEM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play.

Kontakt:
W przypadku pytań Uzytkownika dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysyłanie maila na adres: kontakt@uprawnieniabudowlane.pl