Strona główna Bez kategorii

Bez kategorii

Prawo budowlane 2014 – tekst jednolity

Aktualny tekst ustawy z dnia 9 lipca 1994 Prawo Budowlane. Akt posiada tekst jednolity.  Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania...

Prawo budowlane – tekst jednolity 2012

Przedstawiamy Ustawę Prawo Budowlane, tekst ujednolicony na rok 2012. *ujednolicenie przez GUNB

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

data: 16.08.1999 Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz....

Rozporządzenie Mninistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,...

data: 07.04.2009 Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r....

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

data: 10.11.2009Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1.Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa...

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem...

data: 16.06.2003Wymagana znajomość:uprawnienia projektowe, pełne i ograniczone - znajomość całości przepisówdla uprawnień wykonawczych pełnych i ograniczonych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnegoNa podstawie...

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz...

data: 16.06.2003 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,...

Rozporządzenie MSWiA z 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

data ujednolicenia: 21.04.2006 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr...

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

data ujednolicenia: 10.02.2009 Artykuł 1 Przepisy ogólneArt. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,...

Rozporządzenie Ministra Infrastrukktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy...

Data ujednolicenia: 2005.04.29Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz....

Polecamy

Najnowsze informacje