Strona główna Autorzy Posty przez uprawnieniabudowlane.pl

uprawnieniabudowlane.pl

475 POSTY 1204 KOMENTARZE
PIIB składki 2020

Składki członkowskie PIIB i ubezpieczenie OC w 2020 roku – ceny

Znamy już wysokość obowiązkowych opłat, które będą ponosili członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2020 roku. Obowiązek członkostwa w samorządzie zawodowym wynika bezpośrednio z...

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane nadawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez okręgową komisję kwalifikacyjną samorządu zawodowego. Komisja nadaje uprawnienia osobom, które spełniły wymagania odnośnie odpowiedniego...
Karalność a uprawnienia budowlane

Karalność a uprawnienia budowlane

Niektórzy kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane zastanawiają się czy fakt wcześniejszego wyroku karnego przekreśla ich szanse na zdobycie uprawnień. W przypadku karalności nie...
Zmiana nazwiska a uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane a zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska lub imienia osoby, która wcześniej uzyskała uprawnienia budowlane to problem generujący wiele formalnych konsekwencji. Szczególnie dotyka on młode panie inżynierki, które po...
Organy administracji architektoniczno budowlanej

Organy administracji architektoniczno-budowlanej

Organy administracji architektoniczno-budowlanej zostały powołane w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego na terenie Polski. Ich zadania i kompetencje określono w...
uprawnienia budowlane dokumenty

Dokumenty kwalifikacyjne

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane wymagane jest złożenie kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz odbytą praktykę zawodową. Dokumenty kwalifikacyjne składa się w okręgowej...
kto nadaje uprawnienia budowlane

Kto nadaje uprawnienia budowlane i na jakiej podstawie

Uprawnienia budowlane nadawane są w Polsce przez organy samorządu zawodowego architektów IARP i inżynierów budownictwa PIIB odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu kwalifikacji.Do zadań tych organów...
uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po technikum

Uprawnienia budowlane po ukończeniu technikum są możliwe do zdobycia dzięki rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji...
uprawnienia budowlane regulamin 2019

Nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB 2019

Nowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych został uchwalony 16 października 2019 roku przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Poprzedni regulamin uchwalony...
uprawnienia budowlane po angielsku

Uprawnienia budowlane po angielsku

Uprawnienia budowlane po angielsku - tłumaczenie na angielski podstawowych pojęć i zwrotów związanych z uprawnieniami budowlanymi, specjalnościami i zakresami uprawnień, których tłumacz Google jeszcze...

Polecamy