Warunki techniczne

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2019. Tekst rozporządzenia zawiera zmiany wprowadzone w warunkach technicznych od 01.01.2018 (Dz.U.2017.2285). Warunki techniczne PDF tekst jednolity   Pobierz   Aplikacja Warunki Techniczne na Android Aplikacja Warunki Techniczne 2019 na Android … Czytaj dalej Warunki techniczne