Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane konieczne jest skompletowanie oraz złożenie wielu dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz praktykę zawodową. Niektóre błędy oraz braki w dokumentach, powtarzają się dosyć regularnie na co zwracają uwagę okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB. Dokumenty związane z wykształceniem Kandydaci, którzy ukończyli studia w systemie dwustopniowym powinni jako dokumenty potwierdzające wykształcenie złożyć dwa uzyskane … Czytaj dalej Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych