Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Zgodnie z paragrafem 3 zaktualizowanego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014, praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu: dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie ukończeniu trzeciego roku studiów wyższychuzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technikaCzy rozpoczęcie praktyki trzeba … Czytaj dalej Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową