Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Od czego zależy termin rozpoczęcia praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych? Czy rozpoczęcie praktyki zawodowej należy zgłaszać w PIIB lub IARP?