Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Zgodnie z paragrafem 3 zaktualizowanego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014, praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu: dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych – kierunek ukończonych/trwających studiów ( choć nie jest to jednoznacznie określone w przepisach ) powinien być odpowiednim lub pokrewnym … Czytaj dalej Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową