Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki

Proces kwalifikacyjny do uzyskania uprawnień budowlanych jest skomplikowany i może budzić wiele wątpliwości. Regulujące go przepisy zawierają wiele ogólnych stwierdzeń i zapisów, które w praktyce nie podają kandydatom jednoznacznych informacji. Nie pomagają także regulaminy przeprowadzania … Czytaj dalej Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki