Zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych. Dla każdego poziomu wykształcenia podano odpowiednie lub pokrewne kierunki studiów oraz wykaz zawodów związanych z budownictwem ( dla techników i mistrzów ).

Zestawienie opracowano na podstawie ustawy prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku.

Kliknij na interesującą Cię specjalność

Specjalność architektoniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna mostowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna drogowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • brak związanych zawodów
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik telekomunikacji
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • technik instalacji gazowych
 • technik sieci gazowych
 • technik instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik sieci cieplnych
 • technik sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • technik sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

294 KOMENTARZE

 1. Witam
  Jestem technikiem elektrykiem z wykształcenia. Widzę, że mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania pracami elektrycznymi w ograniczonym zakresie. Jaki to zakres? Od kilku lat jestem asystentem kierownika robót elektrycznych (6 lat). Czy mogę wpisać do zaświadczenia o odbyciu praktyki w tym okresie całego 6 letniego okresu, mimo tego, że pomiędzy wykonywanymi pracami były kilku miesięczne przerwy? Jak liczy się czas odbycia praktyki?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 2. Witam
  Ukończyłem studia inż. budownictwa kierunek budownictwo o specj. budownictwo ogólne.
  Czy powyższe jest odpowiednie aby uzyskać uprawnienia w specj. KB do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej?

 3. Witam, ukończyłem AGH wydział Inżynieria Materiałowa i Metalurgia, kierunek Metalurgia, a specjalizacja od III roku Ogrzewnictwo i Klimatyzacja, tytuł mgr inż. Czy mam szanse na jakiekolwiek uprawnienia ?

  • Jeżeli kierunku nie ma na liście powyżej to raczej szanse są nikłe. Co prawda jest teoretycznie szansa na zaliczenie wykształcenia na podstawie analizy przedmiotów na kierunku i ECTS, ale to się zdarza bardzo rzadko.

 4. Witam,
  Czy praca w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na stanowisku Specjalisty ds. wod-kan, a następnie Kierownika ds. wod-kan daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane?

  Chodzi mi konkretnie o sytuację, w której Zakład prowadził prace budowlane na sieciach i funkcję kierownika na tej budowie sprawowała osoba nie zatrudniona na stałe w zakładzie. Czy w takim przypadku oświadczenie podpisane przez owego kierownika, że ja pełniłem funkcję inżyniera budowy będzie respektowane przez PIIB?

  • Praktyka w zakładzie wodociągów jeżeli nie wykonuje on bezpośrednio prac na budowie raczej nie zostanie zaliczona.

 5. Czy po ukończeniu studiów magisterskich-budownictwo na renomowanej uczelni jest możliwe uzyskanie uprawnień jeśli studia inżynierskie ukończono na innym kierunku?

  • Teoretycznie jest taka możliwość gdyż przepisy aktualnie mówią o ukończeniu studiów II stopnia. Natomiast wiemy, iż użytkownicy zgłaszają niekiedy problem z zaliczeniem takiego wykształcenia.
   W przypadku np IARP ukończenie innego kierunku I stopnia niż architektura przekreśla szanse na uprawnienia.

 6. Dzień dobry. Chcialbym sie dowiedziec, czy po kierunku mechatronika jest możliwość uzyskania uprawnień budowlanych z zakresu elektyki? Choćby uprawnień z ograniczeniem? Kierunek nie jest wymieniony, mimo, ze jest bardzo zblizony do kierunku automatyka i robotyka. Pozdrawiam

  • Jeżeli kierunek nie jest wymieniony to kwalifikacja może się odbyć na podstawie analizy przedmiotów na kierunku wg punktacji ECTS, jednak procedura jest niejasna i raczej dużo tutaj zależy od podejścia danej izby.

 7. Dzień dobry,

  a co w przypadku gdy studiuję na WAT Energetykę o specjalizacji Elektroenergetyka czy mogę zrobić uprawnienia wykonawcze/projektowe nie ograniczone ? W Polsce na żadnej Uczelni nie ma kierunku Elektroenergetyka – co jest napisane w waszych wytycznych. Sylabus Politechniki Elektrotechniki a Energetyki o specjalizacji Elektroenergetyka na WAT jest bardzo podobny do tego pracuje w Energetyce zawodowej dokonuje przeglądów stacji WN, SN, NN odpowiadam za automatykę telemechanikę itd. Czy jest możliwość abym mógł przystąpić do egzaminu bez ograniczeń kubatury/napięcia ?

  • Kierunek energetyka jest dostępny praktycznie na każdej poltechnice -> google: energetyka+politechnika.
   Polecam wejść na stronę uczelni i sprawdzić zakres przedmiotów.

   Niemniej jednak obecnie kwalifikuje się po nazwie kierunku. Weryfikacja przedmiotów na innym kierunku jest procedurą niestandardową i mało opisaną w przepisach kwalifikacyjnych.

 8. Witam, czy są to aktualne dane, chodzi o czas praktyki do konkretnych uprawnień, czy coś może zmieniło się w kwestii zakresu i czasu ?

 9. Witam, pewnie temat podobny już był ale w mojej sytuacji sprawa wygląda następująco:
  Pod koniec czerwca uzyskałem tytuł inżyniera budownictwa. W firmie budowlanej pracuje już od 1,5 roku a od lutego jestem na budowie (inżynier budowy). Wybieram się też na studia II stopnia Budownictwo. Od którego momentu będzie liczona praktyka budowlana jeśli tytuł mgr zdobędę po dwóch latach?

  • Praktyka zawodowa jest liczona zawsze od momentu ukończenia 3 roku studiów lub uzyskania wymaganego wykształcenia ( w tym przypadku będzie to od obrony inżyniera)

 10. Czy po takich studiach podyplomowych – Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Wydział Nauk Technicznych
  Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry i 4 letniej praktyce będę mogła starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie?

 11. Witam,
  Do którego momentu budowy wliczamy tygodnie praktyki? Udzielenie pozwolenia na użytkowanie? Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie? Czy może jeszcze dłużej np do odbioru bezusterkowego?

  • Najrozsądniej wpisywać faktyczny okres praktyki, w którym są prowadzone roboty. Nie da się ukryć, iż po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie „konkretne” roboty są już zakończone.

 12. W Rozporządzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r.
  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, widnieje zapis: ” 4. Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony, jeżeli:
  2) informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub liczbie
  godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów”.
  W związku z powyższym, w jaki sposób Izba/Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że 1/3 programu studiów obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów? Czy jest gdzieś dostępna lista przedmiotów dla danego kierunku studiów, według której Izba porównuje przedmioty z kierunków pokrewnych? Czy każda Izba rozpatruje taki przypadek indywidualnie i nie ma wskazanego dokładnego algorytmu?

  • Informacji należy szukać na stronach uczelni, na których kształci się na kierunkach odpowiednich i pokrewnych. Zwykle tam podawane są listy przedmiotów wraz z punktacją ECTS. Oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do komisji kwalifikacyjnej PIIB.

 13. Dzień Dobry,

  Mam pytanie odnośnie: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..
  Zakres:
  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

  Czy praktyka w biurze projektowym odbywana w trakcie studiów II. stopnia (a po ukończonym I. stopniu) jest liczona do wymaganej rocznej praktyki zawodowej?

  Mam również to samo pytanie, ale dotyczące praktyki na budowie.

 14. W przypadku starania się o uprawnienia w zakresie kierowania robotami w ograniczonym zakresie (s.i. drogowa) moją praktykę i przygotowanie może prowadzić i potwierdzić osoba, która uzyskała uprawnienia w latach 50, tj. upoważniona do „kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”?

  • Z opisu wynika, iż są to tzw. uprawnienia do wszystkiego 😉 i raczej nie będzie możliwości aby osoba je posiadająca mogła kierować praktyką do uprawnień na aktualnych zasadach.

 15. Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie dotyczące zdobycia praktyki dot. projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Mianowicie, jako oficer w Wojsku Polskim, nie mogę zrezygnować z służby jeszcze przez kilka lat. Jednocześnie chciałbym rozpocząć odbycie ww. praktyk zawodowych, rozpoczynając od projektowych. Moje pytanie dotyczy rekomendowanego przez Państwa sposobu, pozwalającego odbyć praktykę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 16. Dzień dobry,
  właśnie skończyłem studia stacjonarne I stopnia o specjalności drogowo/kolejowej i uzyskałem tytuł inż.
  Od października rozpoczynam studia niestacjonarne II stopnia na specjalności drogowej.
  Od 02.2018 r. pracuje na etacie jako inż budowy w firmie drogowej.
  Od którego momentu liczy mi się praktyka do uprawnień które planuje robić? (inżynieria drogowa, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń)
  Czy po ukończeniu studiów II stopnia (trwają 2 lata) i ciągłej w tym czasie pracy, będę miał zaliczoną już wymaganą (po studiach II st.) 1,5 roczną praktykę czy będę musiał odbywać ją jeszcze rok żeby uzyskać 3 letnią wymaganą po studiach I stopnia?

  • Praktyka liczy się po ukończeniu odpowiednich studiów lub ukończeniu co najmniej 3 roku. Do kierowania robotami można wiec taką praktykę zaliczyć już od stopnia inżyniera.

 17. Witam. Ukończyłem studia I i II stopnia na kierunku elektrotechnika, oraz odbyłem praktykę pod kier. robót elektrycznych. Zamierzam wkrótce przystąpić do egzaminu do kierowania robót bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych.
  W przyszłości chciałbym uzyskać uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie instalacji telekomunikacyjnych. Z tego co widzę to ukończenie przeze mnie kierunku elektrotechnika powinno mnie kwalifikować (oczywiście po odbyciu praktyki jako asystent kierownika robót tel.) do przystąpienia do egzaminu. Lecz w Rozporządzeniu Ministra widnieje zapis o kierunkach studiów odpowiadających danym specjalnościom: „elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji”. Czyli mam interpretować to w ten sposób że – elektrotechnika ok, pod warunkiem że w moim suplemencie komisja stwierdzi wystarczającą liczę przedmiotów z zakresu telekomunikacji? A co jeśli na mojej uczelni nie wykładano na kierunku Elektrotechnika przedmiotów z zakresu telekomunikacji? to w takim razie należałoby rozpocząć studia od początku (od I stopnia, a następnie II stopień) na kierunku telekomunikacja? Czy wystarczy jak tylko ukończę studia II stopnia na kierunku Telekomunikacja (i w tym czasie odbyłbym sobie praktykę bud.) a jako I stopień zostanie mi uznana ta elektrotechnika, lub na odwrót (I stopień zrobić Inż. telekomunikacji, a II stopień zostanie uznana mi ta elektrotechnika)? Oczywiście bierzemy tylko pod uwagę uprawnienia bez ograniczeń. Pozdrawiam

  • Aktualnie wykształcenie kwalifikuje się po nazwie kierunku. Jeżeli więc jest ono odpowiednie wg listy z rozporządzenia oraz zdobyte na renomowanej państwowej uczelni ( politechnika lub odpowiednik) to nie powinno być problemu z kwalifikacją wykształcenia.

 18. Witam.
  Ukończone mam studia I stopnia na wydziale Inzynierii Środowiska. Rozpoczęłam studia na II stopniu na takim samym wydziale. Chciałabym rozpocząć praktykę zawodową do uprawnień ds projektowych i kierowania budową. Czy rozpoczynając teraz praktykę zawodową.. Otrzymam uprawnienia z ograniczeniem czy bez? Chciałabym rozpocząć praktykę juz wczesniej aby nie „marnować” czasu na praktyke po studiach II stopnia. Jak tapraktyka będzie się liczyć do uprawnień

  • Po pierwszym stopniu studiów można już ubiegać się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń także spokojnie można odbywać już praktykę wykonawczą.

   • Lecz praktyka będzie trwała 3 lata? Czy trzeba się zgłaszać gdzieś na szkolenia czy wystarczy samemu uzyskać książeczkę rozpocząć praktykę a na koniec samemu ubiegać się o egzamin?

 19. Witam
  Czy do zdobycia uprawnień do projektowania bez ograniczeń bądź do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczna jest praktyka zarówno przy projektowaniu jak i na budowie czy jedna z nich?
  Pozdrawiam

  • Tajemnica została rozwikłana w artykule, do którego jest ten komentarz. Najprościej będzie przeczytać 😉

 20. Witam,
  Czy dobrze rozumiem, w przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie z telekomunikacji wystarczy odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów ORAZ odbycie rocznej praktyki na budowie czy tylko jeden warunek musi być spełniony? I tytuł inżyniera oczywiści?

 21. Witam. Skończylem energetyke studia I stopnia. Czy moge sie starac o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji cieplowniczych

 22. Witam wszystkich. Skończyłem studia inżynierskie na kierunku elektronika i telekomunikacja. W związku z tym mam pytanie: czy jeśli skończyłbym studia magisterskie na kierunku elektrotechnika to po odbyciu odpowiednich praktyk mógłbym ubiegać się o uprawnienia elektryczne projektowe bez ograniczeń? Pomijam już fakt, gdzie ustawodawca podział rozum w momencie pisania ustawy, skoro ktoś po magisterce z elektrotechniki może zrobić uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń, a ktoś po magisterce z elektroniki i telekomunikacji uprawnienia elektryczne może zdobyć jedynie w ograniczonym zakresie.

  • Oba kierunki widnieją na liście odpowiednich dla specjalności telekomunikacyjnej także byłaby taka możliwość.

 23. Dzień dobry,
  czy jeżeli ukończyłem studia I stopnia na kierunku Budownictwo, a II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, mogę ubiegać się o nadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (sanitarnej).

  • Niektóre izby wymagają zgodności kierunku studiów I i II stopnia ( pomimo braku takiego wymagania w aktualnie obowiązujących przepisach ). Tak więc najbezpieczniejszą opcją będzie zadanie pytania w swojej okręgowej izbie.

 24. Dzien dobry, posiadam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Aktualnie pracuję w biurze projektowym i chciałabym zrobić upranienia bez ograniczeń do projektowania. Czy muszę w tym celu dodatkowo odbywać praktykę na budowie?

  • Nie ma potrzeby ponownego odbywania praktyki wykonawczej na budowie w takim wypadku. Należy pamiętać by w procesie kwalifikacji dołączyć posiadane już uprawnienia razem z innymi dokumentami.

 25. Witam. Czy do pozyskania uprawnien w zakresie bez ograniczen wystarczy posiadanie magistra z danej dziedziny, czy konieczny jest rowniez (poza magistrem) inzynier? Nie jest to jednoznacznie sprecyzowane. Oraz czy mozna rozpoczac okres praktyk przed zdobyciem tytulu magistra/inzyniera (odbywac praktyki i studiujac dany kierunek jednoczesnie)?
  Pozdrawiam
  Mateusz

  • Nie ma tej kwestii jednoznacznie określonej w przepisach natomiast izby często wymagają by kierunki studiów I i II stopnia były zgodne. Poza tym większość ( jeżeli nie wszystkie ) kierunki z listy kierunków w rozporządzeniu kończą się inżynierem i magistrem.

 26. Witam

  Posiadam studia inż. budownictwa o specjalności budownictwo ogólne.
  Czy mogę starać się o uprawnienia KB do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

 27. Witam,
  Mam pytanie odnośnie długości praktyki. W sesji jesiennej chciałbym zdawać uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń, w specj. KB.
  1) Praktykę rozpocząłem po skończeniu studiów I stopnia, na umowie o pracę (asystent projektanta / inżynier budowy), dyplom II stopnia otrzymałem w grudniu 2017r., więc większość praktyki odbyłem jeszcze jako inż. Czy to nie wyklucza ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń?
  2) Jeśli chodzi o długość praktyki, czy dodatkowe 11 tyg praktyki w przypadku wykonawstwa i 17 tyg. w przypadku projektowania będzie wystarczającym „nadmiarem” do złożenia wniosku.
  Pozdrawiam

 28. Witam,

  Czy ukończenie kierunku studiów „automatyka i elektrotechnika” jest jednoznacze z ukończeniem kierunku „elektrotechnika” z punktu widzenia uprawnień budowlanych? Dodam ze studiowałem w Finlandi.

  • Nie, nie jest równoznaczne. Dodatkowo sytuację znacznie komplikuje fakt zdobywania wykształcenia za granicą. Prawdopodobnie należy przeprowadzić procedurę nostryfikacji dyplomu, a dopiero wtedy gdy kierunek okaże się odpowiednim lub pokrewnym określonym w rozporządzeniu, można ubiegać się o uprawnienia.

 29. Witam,
  Pracuję w Zakładzie Energetycznym na stanowisku mistrza na posterunku energetycznym. Zajmujemy się utrzymaniem sieci nn i SN. Nie prowadzimy żadnych robót inwestycyjnych na większa skalę. Mam ukończone studia 1 i 2 stopnia na kierunku elektroenergetyka. W jaki sposób mogę zdobyć wymaganą praktykę niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych??? I czy pracując w
  zakładzie energetycznym jest to w ogóle możliwe?

  • Utrzymanie sieci raczej nie zostanie zaliczone do praktyki zawodowej przez komisję kwalifikacyjną. Konieczne będzie zatrudnienie się w firmie wykonawczej/projektowej i tam odbycie takiej praktyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here