Zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych. Dla każdego poziomu wykształcenia podano odpowiednie lub pokrewne kierunki studiów oraz wykaz zawodów związanych z budownictwem ( dla techników i mistrzów ).

Zestawienie opracowano na podstawie ustawy prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku.

Kliknij na interesującą Cię specjalność

Specjalność architektoniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna mostowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna drogowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • brak związanych zawodów
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik telekomunikacji
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • technik instalacji gazowych
 • technik sieci gazowych
 • technik instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik sieci cieplnych
 • technik sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • technik sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykształcenie

Praktyka zawodowa

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

290 KOMENTARZE

 1. Witam,

  Czy mogę rozpocząć praktykę do uprawnień od praktyki projektowej?
  Do uprawnień projektowych muszę mieć również praktykę na budowie.
  Czy mając działalność gospodarczą i projektując przy współpracy z projektantami z uprawnieniami mogę wpisać jako praktykę zawodową?

 2. Witam, ukończyłam studia na kierunku energetyka (1 i 2 stopien). Jestem zatrudniona w firmie gdzie jest możliwość zdobycia uprawnień budowlanych. Stąd moje pytanie odnośnie udokumentowania praktyki. Czy fakt rozpoczecia praktyki musi być gdzieś zgłoszony? Wiem, że dawniej odbierana była książka w której wszystko sie zapisywalo, ale nie wiem jak wygląda to w świetle nowych przepisów. Bardzo proszę o odpowiedź

 3. Witam,
  Moje pytanie jest następujące: czy i w jaki sposób następuje weryfikacja czasu trwania praktyk? W sierpniu 2015 roku zatrudniłem się w firmie projektowo-wykonawczej na podstawie umowy-zlecenie. Od lipca 2016 roku dostałem w tej samej firmie umowę o pracę. Na tę chwilę mam więc 1 rok i 10 m-cy pracy na pełen etat oraz kilka miesięcy na podstawie umowy zlecenie z tego 2015 roku – nie była to praca w pełnym wymiarze godzin, ale same ramy czasowe by właściwie wystarczyły, ponieważ w te wakacje minie 3 lata odkąd tę praktykę wykonuję. Czy wystarczy tylko oświadczenie kierownika robót (z odpowiednim zestawieniem odbytej praktyki), czy też na potwierdzenie czasu odbycia praktyk potrzebne będą jakieś dodatkowe dokumenty (umowy/wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę wynagrodzenia)? W jaki sposób jest dokładnie liczony czas odbywania praktyk?

  • Podstawowa weryfikacja następuje w oparciu o składane przez kandydata zestawienie zbiorcze i oświadczenie kierownika budowy. Niektóre izby wymagają dodatkowo złożenia kopii umowy na podstawie, której praktyka była odbywana.
   W razie wątpliwości komisja ma cały arsenał środków przewidzianych w KPA czyli dodatkowe dokumenty np. z PINB, starostwa, zeznania świadków itp.

   • Dziękuję za odpowiedź. A co z wymiarem czasowym? Czy te dwa i pół roku praktyki to musi być de facto 913 przepracowanych dni? Co jeśli pracowałem jednego dnia 12 godzin, a innego 4 godziny?

    • Na chwile obecną bezpieczniej rozliczać to w dniach, gdyż jeżeli z zestawienia wyniknie mniejsza ich liczba to komisja zacznie prawdopodobnie bardziej szczegółowo analizować złożone dokumenty.

 4. Witam
  Skończyłem Politechnikę Białostocką wydział Mechaniczny Automatyka i Robotyka drugiego stopnia – czy po obyciu stażu będę mógł ubiegać się o uprawnienia do kierowania robót w ograniczonym zakresie?

 5. Aby odrobić praktykę w przygotowywaniu dokumentacji projektowej muszę być na stanowisku projektant lub asystent projektanta.
  Stanowisko asystent projektanta architektury a miałbym zamiar robić uprawnienia specjalności konstrukcyjno budowlanej gdyż jestem po budownictwie.
  Może być z dodatkiem ARCHITEKTURY czy musi być wyłącznie asystent projektanta?

  • Na pierwszy rzut oka budzi podejrzenia, że zakres praktyki będzie inny niż potrzebny do uprawnień KB. Tak więc nie warto ryzykować.

 6. Witam.
  Zwracam się z zapytaniem ponieważ ukończyłem studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo. Na trzecim roku wybieraliśmy specjalność i byłem na TOB – Technologia i organizacja Budownictwa.
  Czy mając tytuł inżyniera oraz odbytą praktykę mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania? Czy wybrana specjalność dyskwalifikuje, a jeśli tak to jaka powinna być?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Aktualnie specjalność studiów nie ma specjalnego znaczenia gdyż ważny jest ogólnie sam kierunek. ( oczywiście są też „budownictwa” na egzotycznych uczelniach, których program może nie odpowiadać wymaganiom PIIB). Natomiast w przypadku Politechniki Krakowskiej nie będzie problemów ze zrobieniem uprawnień po budownictwie.

 7. Witam,

  A co w przypadku gdy pracę zawodową zaczęłam po skończeniu studiów inżynierskich po półtora roku później skończyła magistra. Czyli mam magistra i półtora roku stażu. Kierunek właściwy, stanowisko i kierownik też.
  Mogę prsystepowac ro uprawnień bez ograniczeń?

    • Szansa gdyż praktyka zależy od bardzo wielu czynników ( odpowiedni kierownik praktyki, odpowiedni zakres prac, odpowiednie dokumentowanie a nawet czas w którym została odbyta) a ostatecznie zatwierdza ją komisja kwalifikacyjna. W teorii wszystko jest OK, natomiast każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

 8. Czy w przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych znaczenie ma specjalizacja na studiach magisterskich?
  Np czy można zrobić uprawnienia bez ograniczeń na inżynierii środowiska, ale specjalizacji infrastruktura wodna lub technologie w inżynierii środowiska? czy trzeba skończyć specjalizacje sieci i instalacje?

  • Obecnie specjalizacja nie ma wielkiego znaczenia, gdyż do uprawnień liczy się nazwa kierunku. Natomiast pojawiają się już plany w PIIB aby kwalifikować na podstawie przedmiotów na kierunku i wtedy może to mieć znaczenie.
   Więc długofalowo najbezpieczniej jest studiować kierunek wymieniony na liście odpowiednich i pokrewnych kierunków: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
   Dodatkowo to „bezpieczeństwo” poprawi renoma uczelni – najlepiej oczywiście politechnika lub uczelnia typowo techniczna.

 9. Witam,
  jestem studentem Inżynierii Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH, czy ukończenie tego kierunku daje możliwość tych samych uprawnien inżyniera środowiska z tego samego kierunku na innym wydziale, lub innej uczelni (np. inzynieria srodowiska na Wydziale Geoinzynierii i Inzynierii Hórniczej na AGH, lub inżynierii środowiska na Politechnice Krakowskiej)?

  • Jestem po pierwszym semestrze i póki jeszcze nie jest za późno (lepiej późno niż wcale) zastanawiam się nad zmianą na PK, ponieważ jest tam specjalizacja Inzynieria Sanitarna na kierunku Inzynierii środowiska, i nie wiem czy kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Geologii (…) daje mi to samo.

   • Obecnie specjalizacja nie ma wielkiego znaczenia, gdyż do uprawnień liczy się nazwa kierunku. Natomiast pojawiają się już plany w PIIB aby kwalifikować na podstawie przedmiotów na kierunku i wtedy może to mieć znaczenie.
    Więc długofalowo najbezpieczniej jest studiować kierunek wymieniony na liście odpowiednich i pokrewnych kierunków: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
    Dodatkowo to „bezpieczeństwo” poprawi renoma uczelni – najlepiej oczywiście politechnika lub uczelnia typowo techniczna.

    • Czyli zakładając, że interesuje mnie specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, najważniejsze, że jestem studentem kierunku Inżynierii Środowiska na AGH na obojętnie jakim wydziale i o obojętnej specjalizacji np. odnawialne źródła energii? Mam na mysli to, czy po ukończeniu tej specjalności jest możliwość zrobienia specjalności instalacyjnej w zakresi sieci(…) i uzyskania takowych uprawnień. W ww. linku, by uzyskać takowe napisano, że należy po prostu ukończyć studia I lub w niektórych przypadkach II stopnia na odpowiednim kierunku (w mym przypadku IŚ), a następnie odbyć praktyke. Nie ma żadnej wzmianki o specjalności.

     Z góry dziękuje za pomoc.

  • Jestem po pierwszym semestrze i zastanawiam sie nad zmianą bo na PK jest specjalizacja inzynieria sanitarna i nie wiem czy ejst jakaś różnica w uprawnieniach.

   • Obecnie specjalizacja nie ma wielkiego znaczenia, gdyż do uprawnień liczy się nazwa kierunku. Natomiast pojawiają się już plany w PIIB aby kwalifikować na podstawie przedmiotów na kierunku i wtedy może to mieć znaczenie.
    Więc długofalowo najbezpieczniej jest studiować kierunek wymieniony na liście odpowiednich i pokrewnych kierunków: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
    Dodatkowo to „bezpieczeństwo” poprawi renoma uczelni – najlepiej oczywiście politechnika lub uczelnia typowo techniczna.

 10. Witam, obecnie jestem na ostatnim semestrze II stopnia budownictwa na specjalności drogowej, czy po przepracowaniu 1,5 roku na budowie kubaturowej będę mogł się ubiegać o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

 11. Skończyłam studia na kierunku nie wymienionym na liście z racji tego ze jest to nowy kierunek, mowa o inżynierii ekologicznej. Czy po ukończeniu inżynierii ekologicznej 1 stopnia i inżynierii środowiska 2 stopnia jest możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane ?

  • Na chwilę obecną obowiązuje zasada zgodności kierunku z listą kierunków wymienionych we wpisie / rozporządzeniu. Niektóre izby wymagają by kierunek studiów I i II stopnia był taki sam. Ewentualnie należy uzupełnić różnice programowe.
   Polecam zadać pytanie w konkretnej izbie gdyż pod tym względem niestety są różnice w podejściu.

 12. Witam,
  Proszę o informację. Obecnie jestem studentką studiów II stopnia na Inżynierii Środowiska. Chciałabym ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez w zakresie instalacji gazowych dodam, że pracuję w firmie zajmującej się tą branżą. Moje pytanie brzmi:
  1. Czy wykształcenie zdobyte na studiach II stopnia z inż. środowiska zupełnie wystarcza do ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń w zakresie instalacji gazowych?
  2. Czy podczas trwania studiów mogę jednocześnie odbywać praktykę czy to projektową czy na budowie? Czy praktyka dopiero jest liczona od momentu uzyskania dyplomu? Dodam, że nie posiadam studiów I stopnia z inż. środowiska.

 13. Mam ważne pyt. Czy jak obroniłem inż. na kierunku Budownictwo w lutym 2014 roku to mogę mieć uprawnienia do kierowania bez ograniczeń skoro nowa ustawa weszła we wrześniu 2014?

  • Tak. W rozporządzeniu określono jedynie wymagania odnośnie wykształcenia. Nie ma znaczenia kiedy zostało zdobyte.

 14. Witam,

  Czy robiąc uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą uznać mi rok pracy na budowie widuktu autostrady?

  • Opisany zakres prac bardziej „nadaje się ” dla uprawnień mostowych.
   Ostatecznie niestety decyzja komisji kwalifikacyjnej po weryfikacji.

 15. Jestem absolwentem studiów magisterskich, na kierunku elektronika. Czy mając specjalność, która wiąże się z elektrotechniką i to wykażę- czy mogę ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń ?

  Jeżeli nie to czy odbywając praktykę będąc po elektronice i zdając uprawnienia ograniczone, a następnie uzyskanie mgr z elektrotechniki (mam realną możliwość zapisać się na IIst. po elektronice)
  , to czy muszę znowu robić praktykę na nieograniczone ?

  Jak to działa ?

  Pozdrawiam,
  Krzysiek

 16. Witam,
  mam pytanie, jestem studentem obecnie 1 roku II stopnia budownictwa. Mam za sobą osiem miesięcy pracy w wykonastwie jako asystent kierownika, obecnie pracuję w biurze projektowym od 5 mcy. Interesują mnie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń po skończeniu stuidów.
  Czy praktyka będzie się liczyć dopiero od momentu zdobycia tytułu mgr, czy ta którą obecnie mam już może być wliczana ?

   • Czyli praktyka projektowa do uprawnien pelnych konstrukcyjno budowlanych bedzie sie liczyc od ukonczenia II stopnia studiów ? Dobrze to rozumiem ?

   • Czyli jezeli bede sie ubiegal o uprawnienia bez organiczen, do ktorych jest konieczny II stopien studiow ktore trwaja dwa lata, to 1,5 roku na budowie i 1 rok w biurze projektowym bedzie mi sie liczyc od momentu ukonczenia tego II stopnia ?

   • Czyli tak, skoro bede sie staral o pelne konstrukcyjno-budowlane, to 1 rok w biurze i 1,5 roku na budowie beda liczone od ukonczenia II stopnia ktory jest pod to wymagany, a trwa dwa lata ? Czy to liczy sie od momentu skonczenia 3 roku studiów I stopnia ?

  • Czyli tak, skoro bede sie staral o pelne konstrukcyjno-budowlane, to 1 rok w biurze i 1,5 roku na budowie beda liczone od ukonczenia II stopnia ktory jest pod to wymagany, a trwa dwa lata ? Czy to liczy sie od momentu skonczenia 3 roku studiów I stopnia ?

 17. Witam. Mam pytanie odnośnie zdawania egzaminu we właściwej izbie. Zameldowany jestem w powiecie olsztyńskim, od 8 lat mieszkam w Warszawie, tu też kończyłem politechnikę. Obecnie od pół roku przebywam i pracuje na inwestycji w Lublinie która potrwa jeszcze około roku. Gdzie mógłbym ( muszę ) zdawać egzamin. Oczywistym jest , że najwygodniej będzie mi zdawać w okolicy miejsca obecnego przebywania, ale czy to możliwe?

  • Tak jest to możliwe. Generalnie zdaje się w miejscu zameldowania, natomiast zdecydowana większość izb dopuszcza także tymczasowe miejsce zamieszkania gdyż z takiego kandydata ma po prostu dodatkowy dochód.

 18. Witam,
  czy 6-miesięczny staż z urzędu pracy i późniejsze zatrudnienie na umowę o pracę również przez 6 miesięcy w biurze projektowym na stanowisku asystent projektanta liczy się jako rok praktyki przy sporządzaniu projektów? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Liczy się każda forma umowy cywilno-prawnej w tym także staż.
   To czy praktyka zostanie zaliczona zależy od bardzo wielu czynników: odpowiedni kierownik praktyki, odpowiedni zakres praktyki itp. Rodzaj umowy jest tylko jednym ze składników.

 19. Czy po skończeniu energetyki na I stopniu i wybraniu studiów II stopnia na mechanice i budowie maszyn na specjalności energetyka cieplna i odnawialna jest możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 20. Witam,
  Prosiłbym o informację: chciałbym uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nieograniczonym studia ukończone II stopnia Architektura i Urbanistyka. Czy jest to możliwe? I pytanie nr 2 jak udokumentować praktykę zawodową w sensie umowy typu np Wolontariat tak żeby było to uznane przez Izbę?
  Pozdrawiam

  • Czy studia I stopnia także były ukończone na kierunku Architektura? Z tego co Nam wiadomo IARP tego wymaga z zdarzają się przypadki odrzucania wniosków jeżeli jest inaczej.
   Dokumentacja w formie pisemnej umowy z określeniem nazwy stanowiska oraz zakresu obowiązków. Wolontariat jest najbardziej weryfikowaną formą odbywania praktyki przez izby.

 21. Proszę o informację czy coś się zmieniło w przepisach odnośnie uprawnień bez ograniczeń w wykonawstwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla inżynierów?
  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. z załącznika nr 1 wynika, iż w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aby uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń należy mieć ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo.
  Jeżeli jednak inżynier może mieć uprawnienia bez ograniczeń w wykonawstwie po zdobyciu 3 letniej praktyki zawodowej, to na jakim rozporządzeniu/ przepisach mogę się oprzeć? Ponieważ mam problem z otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu części (1,5 roku) praktyki na budowie na terenie zamkniętym (obiekty wojskowe).

 22. Witam,
  Czy może ktoś z Was orientuje się jak wygląda sytuacja kierunków pokrewnych. Skończyłam Odnawialne Źródła Energii i Gospodarkę Odpadami na specjalizacji Odnawialne Źródła Energii. I porównując sylabusy kierunków inżynieria środowiska i energetyka i pokrywa się w sporej części z jednym i w innych punktach z drugim. Powiedziałabym nawet, że jest bardziej dopasowany do projektowania instalacji cieplnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych itd. niż wymienione przeze mnie. Ktoś z was wie jak wygląda taka sytuacja?

 23. Witam,
  W 2000 roku ukończyłem technikum kolejowe w specjalności drogi i mosty. Od 2000 roku pracuje w PLK na stanowisku Diagnosty ds. nawierzchni i podtorza. Od kiedy będę mógł się starać o uprawnienia budowlane w ograniczonym stopniu i czy praca w PLK będzie zaliczona mi jako praktyka zawodowa?

 24. Witam

  Chcialem sie dowiedziec czy praktyka odbyta w czy czasie studiow przed 4 rokiem studiow, gdy juz posiadam tytul technika budownictwa bedzie sie liczyc na uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie?

 25. Witam,
  Zwracam się z pytaniem czy data zdobycia dyplomu II stopnia elektrotechniki w 1998r. ma znaczenie jeśli chodzi o dokumentowanie praktyki zawodowej, przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane?

 26. Witam,

  1) Zakładając że posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczeń uzyskane w jednej z izb. Czy uprawnienia do kierowania w tej samej specjalności co do projektowania mogę uzyskać w innej izbie ?
  2) Czy posiadając uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i podchodząc na uprawnienia do kierowania ponownie muszę zdawać egzamin pisemny? (uprawnienia projektowe uzyskane w poprzedniej sesji).

 27. Witam
  Mam pytanie ukończyłem studia pierwszego stopnia inż elektronika i telekomunikacja. Moje pytanie czy mogę sie starać o kierowanie i projektowanie bez ograniczeń???? Czy muszę odbyć studia mgr??? Z zapisów wynika ze mogę się starać o kierowanie pracami budowlanymi a do projektowania bez ograniczeń już niestety nie. Czy sie mylę??

 28. Witam 🙂 czy praca na pół etatu może być zaliczona do praktyk do uprawnień projektowych? Jeśli tak to czy okres tej pracy musi być wydłużony ze względu na mniejszą ilość godzin niz na etacie?

 29. Witam,
  czy po skończonych studiach 1 i 2 stopnia na kierunku inżynieria środowiska, oraz tylko 2 stopnia na kierunku budownictwo mogę ubiegać się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here