wyksztalcenie-do-uprawnien-budowlanychDo uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest posiadanie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności. Kwalifikowanie wykształcenia odbywa się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w rozporządzeniu MTiB z 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych

I. Architektoniczna

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka

ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo

 

II. Konstrukcyjno-budowlana

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo

ukończone studia magisterskie na kierunku: architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska

 

III. Drogowa

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo

 

IV. Mostowa

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo

 

V. Kolejowa

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku: budownictwo, transport

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku: budownictwo, transport

 

VI. Wyburzeniowa

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku: budownictwo, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż, inżynieria wojskowa

 

VII. Telekomunikacyjna

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku: elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji, elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku: elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji, elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji

 

VIII. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska, wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej, inżynieria naftowa i gazownicza

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku inżynieria środowiska

ukończone studia magisterskie na kierunku: budownictwo, energetyka

 

IX. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1. uprawnienia bez ograniczeń

ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika

2. uprawnienia w ograniczonym zakresie

ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku elektrotechnika

ukończone studia magisterskie na kierunku: transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie, sterowanie ruchem, zabezpieczenie ruchu pociągów, automatyka i robotyka

 

122 KOMENTARZE

  1. witam. czy mając dyplom magistra z elektrotechniki mogę starać się o uprawnienia ograniczone z zakresu
    „VIII. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” ?
    jest to dyplom politechniki lubelskiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here