Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[tlt_infopanel id=”811″]

Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i związane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace spełnienie wymagan art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

[tlt_header important=”3″]Polecamy również[/tlt_header]
[tlt_features type=”2″ category=”komplet” layout=”100″]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here