Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne

2014

Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i związane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace spełnienie wymagan art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Polecamy również


  • KOMPLET AKTÓW PRAWNYCH 2015

    Opracowanie zawierające wszystkie  wymagane akty prawne  na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2015

Napisz komentarz