Skip to main content

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Według zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie od dnia 25.09.2014 dokumentowanie praktyki zawodowej powinno odbywać się za pomocą oświadczenia, którego wzór prezentujemy poniżej. Do oświadczenia należy dołączyć następujące załączniki: zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zaświadczenie o wpisie […]

Czytaj więcej