Skip to main content

Kodeks postępowania administracyjnego 2014

Aktualny na rok 2014 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. [tlt_infopanel id=”818″] Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: [tlt_list type=”bullet-4″] [tlt_list_item] przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych [/tlt_list_item] [tlt_list_item] przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one […]

Czytaj więcej

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2014

Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [tlt_infopanel id=”811″] Rozporzadzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i związane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowe, zapewniajace spełnienie wymagan art. […]

Czytaj więcej

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia budowlane ( sesja Wiosna 2013). Naszą uwagę zwróciły dwie pozycje w w/w wykazie: Nr 97 – Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach       Nr 134 – Rozporządzenie Ministra […]

Czytaj więcej

Egzamin WIOSNA 2017 – wykaz wymaganych aktów prawnych

Prezentujemy interaktywny zbiór aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej. Wykaz przygotowany został na podstawie listy wymaganych aktów prawnych opublikowanych przez PIIB. Corocznie PIIB publikuje wymagania w formie pliku PDF, w którym zestawione są wszystkie akty prawne dla wszystkich specjalności i rodzajów uprawnień, co jest sporym utrudnieniem dla kandydatów. Dla Waszej […]

Czytaj więcej