Strona główna Tagi Ustawy na egzamin 2013

Tag: ustawy na egzamin 2013

Kodeks postępowania administracyjnego 2014

Aktualny na rok 2014 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:przed organami administracji publicznej...

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2014

Aktualny na rok 2014 tekst ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

Dlaczego Izba wymaga znajomości nieaktualnych przepisów?

Dnia 10.01.2013 jak co roku na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pojawił się wykaz przepisów, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia...

Egzamin WIOSNA 2017 – wykaz wymaganych aktów prawnych

Prezentujemy interaktywny zbiór aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej. Wykaz przygotowany został na podstawie listy wymaganych aktów prawnych opublikowanych...