Skip to main content

Pierwsze Prawo Budowlane i początki uprawnień w Polsce

Historia uprawnień budowlanych w Polsce sięga roku 1928 kiedy to pojawiło się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli. (pisownia oryginalna) [ DZ.U. 1928 poz.202 nr 23]. Rozporządzenie wprowadzało konieczność nadzorowania niektórych rodzajów robót przez technicznego kierownika robót budowlanych.   Co ciekawe w przypadku niektórych prostych […]

Czytaj więcej