Skip to main content

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Zgodnie ze zaktualizowanym Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014 praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu: dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych – kierunek ukończonych/trwających studiów musi oczywiście być odpowiednim lub pokrewnym z kierunkiem studiów określonym w wykazie dla danej specjalności i rodzaju […]

Czytaj więcej

Praktyka zawodowa w 2015 roku według nowych zasad

Poniżej prezentujemy nowe zasady dotyczące praktyki zawodowej, które wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wchodzące w życie 25.09.2014. Zmiany dotyczą przede wszystkim rezygnacji z książki praktyki zawodowej i zastąpienie jej oświadczeniem; możliwości zaliczenia do okresu praktyki zawodowej pracy w organach administracji rządowej, samorządowej i nadzoru budowlanego; konieczność dołączenia do wniosku o […]

Czytaj więcej