specjalnosci-budowlaneOkręgowe izby inżynierów budownictwa zgodnie wydają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalnościach określonych w Rozporządzeniu MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

.

Specjalności budowlane:

§ 16.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:
 1. sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub
 2. kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o kubaturze do 1.000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej.
§ 17.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:
 1. sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub
 2. kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 pkt 2.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz:
 1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.
3. Ograniczenia uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.
§ 18.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych
§ 19.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
 2. kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.
3. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;
 2. typowy składany obiekt mostowy;
 3. przepust
§ 20.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem budowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz przepustów.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: linia i bocznica kolejowa oraz przepust.
§ 21.
Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.
§ 22.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje.
§ 23.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.
§ 24.
1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.
2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

26 KOMENTARZE

 1. Praktyka na budowie w specjalności architektonicznej- dokładnie chodzi o uprawnienia ograniczone do projektowania w specjalności architektonicznej. Czy posiadając uprawnienia nie ograniczone do projektowania konstrukcji budowlanych starając sie o uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie na nowo musze odbyć praktyke na budowie ? Kierownik budowy ktory nadzorował moja praktyke ma nie ograniczone uprawnienia do kierowania robotami. Co w przypadku osób ktore maja uprawnienia nie ograniczone do kierowania robotami czy moga starać sie p uprawnienia ograniczone w specjalności architektonicznej, czy takie osoby tez musza dokumentować praktyke na budowie ? Skoro posiadam uprawnienia KB do projektowania bez ograniczeń jest to jednoznaczne z tym ze odbyłam praktyke na budowie. Czy taka praktyka nie zostanie zaliczona ponieważ nie przepisałam jej do ksiazki ze specjalnością architektoniczna ? Cały czas mowię onpraktyke na budowie. Praktyka projektowa odbywała sie na nowych zasadach kiedy ksiazka praktyk przestała obowiazywać.

  • Opisywana sytuacja nie jest zdefiniowana w obowiązujących przepisach. Szanse na uznanie praktyki są niewielkie, natomiast najlepiej zadać pytanie bezpośrednio do właściwej izby IARP.

 2. Witam,
  jeśli będę posiadał uprawnienia w projektowaniu z instalacji sanitarnych w ograniczonym zakresie, to mogę robić wg rozporządzenia projekty przyłączy i instalacji np. gazowych. Ale jeżeli chodzi o przyłącza, które są projektowane tylko do szafki gazowej, często w miejscach gdzie jeszcze nie powstał budynek, to jak mam określić kubaturę.
  A jeżeli jest budynek, to mam iść go mierzyć co do 1m3, żeby określić czy nie przekracza 1000m3? Czy są to zaokrąglenia, takie, że mogę projektować przyłącza gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych ?
  Pozdrawiam!

   • A jak jest z odwodnieniem drogi tzn kanalizacja deszczowa drogi ? I co np jak do przebudowy jest kolektor sanitarny w drodze ktory zbiera scieki z roznych budynkow ?

 3. Witam,

  mam pytanie o zakres uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie. Chodzi mi o określenie „lokalne linie i instalacje”. Czy istnieje definicja tego określenia? Mam zamiar ubiegać się o takie uprawnienia, jednakże nie wiem na czym ma polegać „lokalność”, czy dotyczy ona wyłącznie realizacji instalacji w budynku, czy może konkretnej długości projektowanej linii telekomunikacyjnej. Jeżeli ktoś posiada wiedzę na ten temat to proszę uprzejmie o odpowiedź. Z góry dziękuję bardzo.

 4. Jestem na 7 semestrze studiów (4 rok). Mam przedmiot zaległy z szóstego, do którego od lutego wrócę. Czy już dziś mogę ubiegać się o wydanie książki praktyk?

 5. Hej! Bardzo proszę Was o pomoc 🙂 Jestem mgr. inż. środowiska i pracuję w firmie zajmującej się głównie wymianą urządzeń na sieciach. Mój szef ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, ale zatrudnia też człowieka z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej. Moje pytanie brzmi, czy rzeczy, które ogólnie podpadają pod branżę konstrukcyjną (bo szef może je robić samodzielnie), ale dotyczą sieci (np. betonowe zbrojone komory, niestandardowe przykrycie studni itp.) -czy takie rzeczy mogę wpisywać do książki praktyk ze specjalności instalacyjnej, czy nie? A może lepiej wyrobić sobie też książkę praktyk dla specjalności konstrukcyjno -budowlanej? Tylko, czy wtedy ta sama praca (np. to wylewania komór) może być wpisana do dwóch książek? I jeszcze jedno pytanie: czy wymiana urządzeń (zasuw, zastawek, zaworów itp., ale też np. krat na oczyszczalni) może być wpisywana do książki praktyk? Jestem zagubiona w tym wszystkim. Z góry dziękuję za pomoc 🙂

 6. czy jak chce zrobic 2 uprawanienia z konstrukcji budowlanych( badz tez kierowania budowa) oraz instalacji sanitarnnych to ile czasu bede musiala je robic? czy 3 lata tego i 3 lata tego? czy jakos sie ze soba pokrywaja

 7. Czy projektowanie elementow skladowych platform wiertniczych mozna wliczyc w praktyke projektowa? Mam na mysli konkretnie konstrukcje stalowe do 50 m2 wykonywane z profili stalowych (obliczenia wytrzymalosciowe, projektowanie montazu, projektowanie wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji)

 8. O książkę prakty budowlanych mogę starać się dopiero po ukończeniu 3 roku, czy będąc teraz na drugim i ropoczynając praktykę roczną na budowie, mogę ją wpisać za rok w uzyskaną książkę, czy nie będzie mi się ona liczyłą ponieważ będzie ropoczęta na rok przed jej uzyskaniem??????

 9. CZy jako inzynier budownictwa po odbytej rocznej praktyce na budowie i dwutleniej w biurze projektowania konstrukcji budowlanych moge starac się o pozwolenie , a nastepnie robiac magistra w odbyciu dwuletnich praktyk w biurze projektowania architektonicznego mogę strac sie o uprawnienia architektoniczne? bo interesują mnie obie specjalnosci

 10. Niestety mamy takie przepisy jakie mamy i póki co,trzeba sie dostosowac..Ja też jestem technikiem o specjalnosci „Urządzenia sanitarne”z praktyką 15letnią i mogłbym mieć pretensje,ale walcze 4 rok na Politechnice na IŚ,zaciskam zęby i do przodu.Tym bardziej że to wlaśnie „stara komuna”porobila srednie i łyknęla uprawnienia jak za darmo w tamtych czasach.Teraz siedzą na stołkach i przepisy coraz bardziej zaostrzają..zycie-proszę panstwa…samo życie..Pozdrawiam.

 11. Padło pytanie o wyuczony zawód niepolitechniczny – technik – oraz uprawnienia budowlane. Proponuję trochę inne podejście.

  Jeżeli chcesz zaoszczędzić kilka(naście) lat życia, to możesz zacząć pracę zagranicą, w bardziej cywilizowanym kraju, gdzie projektant nie musi mieć ukończonych studiów.

  Tamże jest zupełnie inne podejście do projektowania, także w budownictwie i jego okolicach. W wielu specjalnościach, nie trzeba mieć uprawnień, a przynajmniej można je o wiele szybciej i łatwiej uzyskać.

  Najpierw uczysz się zawodu technicznego, potem zaczynasz kreślić projekty, pod okiem praktyków projektowania. Kolejność może być inna, ale wówczas najczęściej potrzebne jest wyższe wykształcenie, które realnie zastępuje lat praktyki.

 12. mam pytanie jak to jest w końcu z technikami urządzeń sanitarnych możemy się starać o uprawnienia budowlane czy nie???

 13. Jeśli chodzi o uprawnienia srk tj. sterowanie ruchem kolejowym to ustawodawcy sami się przekonają jak są potrzebne. Inwestycje będą prowadzić ludzie po elektrotechnice a na naradach z kolejarzami będą się kompromitować brakiem jakiegokolwiek pojęcia o tej specjalności. Nie urągając elektrykom ale prąd w semaforze czy napedzie zwrotnicowym to nie wszystko, a co z zależnościami, które to pełnią rolę kluczową w tej specjalności. ogólnie mówiąc totalna porażka, aby elektrykom przekazać „kompetencje” w tej dziedzinie transportu.

 14. http://www.zawod-architekt.pl/download/ZA_04_2010.pdf (str.64-66)

  Przedstawiciel Izby Architektów stwierdza w nim:

  „Brak rozróżnienia robót konstrukcyjno-budowlanych i robót architektonicznych na budowie może oznaczac, iż takiego rozróżnienia dokonac w sposób przekonujący się nie da”

  oraz:

  „Czytelne rozróżnienie tych specjalności (architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) następuje wyłącznie w projektowaniu, choć i tam NIE WYNIKA Z ŻADNEGO PRZEPISU”.

  Wg mnie rozróżnienie w projektowaniu wcale nie jest czytelne skoro branża architektoniczna zagarnęła projektowanie wszystkich zagadnień budowlanych zostawiając inżynierom budownictwa jedynie projekt konstrukcji nośnej!

  Skoro żaden przepis nie określa co zalicza się do architektury a co do konstrukcji to my projektanci możemy sobie ten zakres interpretować dowolnie!

  • NA SZCZĘŚCIE NIE MOŻECIE, I OBY SIĘ TO NIE ZMIENIŁO, BO WASZA WIEDZA DOTYCZY TYLKO SFERY TECHNICZNEJ, NIKT NIE UCZYŁ WAS O FUNKCJI, PPOŻ W FUNKCJONOWANIU BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA, ESTETYCE, JUŻ NIE MÓWIĄC O PIĘKNIE. TO PO PROSTU NIE TEN KIERUNEK, CHCESZ WIĘCEJ , ROZPOCZNIJ DRUGIE STUDIA, A NIE WCISKAJ SIĘ NA RYNEK Z WIEDZĄ O ARCHITEKTURZE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (NIKT NIE UJMUJE WASZEJ WIEDZY O KONSTRUKCJI)

 15. Kolego Joszko, jeśli chodzi o SRK to jest kolejna paranoja w zakresie uprawnień w specjalności elektrycznej. Instalacje kolejowe wraz z urządzeniami zostały włączone w zakres specjalności elektrycznej bez ograniczeń. Z kolei osoba po transporcie (specjalność z zakresu zabezpieczenia ruchu pociągów) może ubiegać się jedynie o uprawnienia w ograniczonym zakresie, które nie uprawniają do projektowania instalacji „kolejowych”. O takie uprawnienia może ubiegać się wyłącznie osoba po elektrotechnice. W efekcie osoby o większej wiedzy merytorycznej z zakresu zabezpieczenia ruchu pociągów mogą ubiegać się o uprawnienia pozwalające zaprojektować oświetlenie w budynku mieszkalnym, natomiast nie mogą zaprojektować instalacji zgodnej z ich wykształceniem i odwrotnie – osoba po studiach, których program nie do końca obejmuje zagadnienia ruchu pociągów może takową instalację projektować. Zresztą o tych absurdach w zakresie uprawnień elektrycznych rozpisałem się już nieco w zakładce dotyczącej „Manifestu” ( Konieczne zmiany w zakresie uprawnień budowlanych – Manifest )

 16. a gdzie uprawnienia SRK (sterowanie ruchem kolejowym) ?
  W tym Waszym manifeście również powinniście poruszyć tą kwestię.
  W tym momencie nie ma możliwości zdawania egzaminu w tej specjalności.
  To jest po porstu paranoja !!!

 17. Mogę prosić o wyjaśnienie co oznaczają terminy „architektura obiektu” i „konstrukcja obiektu”? Prawo budowlane nigdzie nie definiuje tych pojęć skąd więc wiadomo jaki rzeczywisty zakres one obejmują?

 18. Może ktoś mi wyjaśni co oznaczają pojęcia „architektura obiektu” i „konstrukcja obiektu”? Prawo budowlane nigdzie tego nie określa więc skąd mogę wiedzieć co mogę projektować!

 19. Czy jedna osoba może mieć uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach?

  Np. student dziennie ma budownictwo, zaocznie architekturę.

  Czy może mieć uprawnienia budowlane w obu specjalnościach? Tj. konstrukcyjno-budowlane i architektoniczne?

  Oraz czy można mieć np drogowe i konstrukcyjno budowlane?

  • Oczywiście, że tak warunkiem jest posiadanie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego oraz odpowiednia praktyka dla danej specjalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here