W związku z nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, z dniem 1 stycznia 2016 ruszył elektroniczny rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, zgłoszeń oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

rejestr wniosków i pozwoleń na budowę

W rejestrze będzie można znaleźć informację dotyczące budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

 

[tlt_list]
[tlt_list_item]Rejestr nie zawiera informacji dotyczących inwestycji realizowanych na terenach zamkniętych[/tlt_list_item]
[tlt_list_item]Wyszukiwarka jest powszechnie dostępna dla każdego, a za korzystanie z niej nie są pobierane opłaty.[/tlt_list_item]

[tlt_list_item]W rejestrze znajdą się zgłoszenia i wnioski złożone po 1 stycznia 2016, oraz decyzję wydane po tej dacie.[/tlt_list_item]
[/tlt_list]

[tlt_header important=”3″]Dostęp do rejestru[/tlt_header]

Dostęp do rejestru realizowany jest za pomocą wyszukiwarki udostępnionej na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: PRZEJDŹ DO REJESTRU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here