0

Mając inżyniera z gospodarki przestrzennej i będąc na 2 roku budownictwa czy mogę zacząć praktykę, która będzie wliczona do praktyki zawodowej potrzebnej do zdobycie uprawnień?