0

Czy osoba posiadająca uprawnienia w ograniczonym zakresie z instalacji sanitarnych może być kierownikiem budowy w przypadku budowy nowej sieci? Czy ograniczenie 1000m3 tyczy się wyłącznie budynków?  jeżeli jest budowa bez przyłączy co wtedy?