Skip to main content

Uprawnienia w branży sterowania ruchem kolejowym.

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

0
Ludek (gość)

Witam wszystkich.

Czy ktoś z Państwa mógłby mi udzielić odpowiedzi na poniższe pytanie.

W jakich latach w okresie między 2000r-2015r „nie” były wydawane uprawnienia  w branży srk (sterowanie ruchem kolejowym),a w jakich latach w wyżej wymienionym okresie uprawnienia w branży energetycznej lub kolejowej odnoszą się do branży srk.Jeżeli ktoś posiada taką wiedzę i byłby życzliwy odpowiedzieć na te zagadnienie to z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam.

uprawnienia odpowiedział
  0
  uprawnienia

  Na podstawie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( poniżej zawarte cytaty z obowiązującego w tamtym czasie jego brzmienia)

   

  od 1995 do 2006 SRK było poza zakresem uprawnień budowlanych
  § 2 Uprawnienia budowlane nie obejmują działalności zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

  1. instalacji i urządzeń służących do utrzymania ruchu i transportu kolejowego

   

  Od 2006 do 2014 SRK w specjalności instalacje elektryczne
  § 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych bez ograniczeń
  uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego
  lub kierowania robotami budowlanymi związanymi
  z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
  i urzàdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
  kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
  wraz z urzàdzeniami do zasilania i sterowania.

   

  w 2011 nowelizacja tego paragrafu ( wprowadzono specjalność kolejową ) ale dalej SRK w instalacjach elektrycznych

   

  w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
  elektrycznych i elektroenergetycznych bez
  ograniczeń uprawniają do projektowania
  obiektu budowlanego lub kierowania robotami
  budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,
  takim jak: sieci, instalacje i urządzenia
  elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
  trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
  wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
  trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej
  oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.”;

   

  od września 2014 roku SRK w oddzielnej specjalności kolejowej srk

  uprawnienia edytował odpowiedź