0

Czy można zaliczyć praktykę biurową odbytą w jednostce terytorialnej przy nadzorowaniu, koordynacji wykonywania projektów.